Monitori za čistoću vara i prisustvo internog gasa