Reference

Windahls” -Nora, Kraljevina Švedska …. Isporuka i ugradnja sistema video nadzora, alarma i protivpožarnog sistema na objektu

Restoran ROMANIJA”-Surčin….. Izrada Elektroinstalacija slabe i jake struje, izrada reklamnih slova

UTP Morava”……Izrada reklamnih slova na objektima Hotel Livade, Hotel Beograd

Rudnik i Termoelektrana Ugljevik” -Podizvođač firme “ROMAX TRADE” (el.instalacije u “Ex” i upravljanje ventilacijom akumulatorske stanice)

ORLIJAK” drvna industrija – Kragujevac …. Modernizacija i upravljanje brente za obradu drveta, kompenzacija reaktivne energije

MB HEMPETROL”- Priboj, b.stanica Čačak…… Izrada sistema video nadzora, spoljne rasvete objekta

Narodni muzej Čačak” Čačak….. Rekonstrukcija el.instalacija “brvnare u dvorištu muzeja”

Kompanija Sloboda” Podizvođac firme “Braum Systems”-Beograd, Instalacije jake i slabe struje dve tehnološke linije za površinsku zaštitu metala u automatskom radu, izrada sistema video nadzora proizvodnje